Спостережна рада Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ 42983358, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів членів спілки, які відбудуться 05 травня 2020 року за адресою: вулиця Малоголосківська, 30, м. Львів.

Реєстрація учасників

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 7:30 до 8:00 в день проведення зборів за місцем їх проведення. Початок зборів о 08:00 год.

Перелік питань, включених до порядку денного:
  1. Про затвердження порядку денного Загальних зборів членів КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА»;
  2. Заслуховування та затвердження звітів Правління, Кредитного комітету, Спостережної ради;
  3. Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії та інспектора-ревізора;
  4. Заслуховування аудиторського висновку (незалежного аудитора), яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності (фінансової звітності та звітних даних);
  5. Про визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА» за 2020 рік;
  6. Затвердження річної звітності та результатів діяльності за 2019 рік;
  7. Прийняття рішення про розподіл прибутку (доходу) та покриття збитків;
  8. Ознайомлення з бюджетом КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА» на 2020 рік.

 

Пропозиції та зауваження до  порядку денного приймаються у робочі дні з 9:00 до 18:00 за місцезнаходженням кредитної спілки: вул. Велика Васильківська, 72,  м. Київ до 21.04.2020 року  включно.

Для участі у зборах члени спілки повинні мати при собі паспорт (представник – паспорт та довіреність).

З документами, пов’язаними з порядком денним, члени спілки можуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН УКРАЇНА», а в день проведення зборів – за місцем їх проведення.

Телефон для довідок: 067 343 66 26

Вартість дзвінків згідно тарифів Вашого оператора